• (22) 666 15 35 do 38

W firmie W.T.H.M.B. Marka Dąbrowskiego, są wdrożone, działające i certyfikowane dwa systemy:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i norm wyrobów.

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI obejmuje m.in.:

  1. KONTROLĘ SUROWCÓW
  2. KONTROLĘ URZĄDZEŃ
  3. KONTROLĘ PRODUKCJI W TOKU
  4. KONTROLĘ WYROBÓW GOTOWYCH

Realizujemy zarządzanie przez jakość, które jest nakierowane na ciągłe doskonalenie wszystkich procesów w naszej firmie z uwzględnieniem zadowolenia, a także nowych potrzeb naszych klientów.

Nasza polityka jakości jest realizowana przez każdego pracownika w ramach wprowadzonego systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001: 2008.

Produkty oferowane klientom produkowane są według następujących norm;

  • Beton PN-EN 206-1: 2003 Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność,
  • Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych PN-EN 13369 :2004
  • Wymagania dotyczące elementów murowych .Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego .(z kruszywami zwykłymi i lekkimi) PN-EN 771-3 :2005
  • Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe PN-EN 1917 :2004

Firma posiada własne laboratorium badające surowce i wyroby a dodatkowo korzysta z renomowanego laboratorium HYDROBUDOWY 1 Sp. z o.o. przy ul. Czajki 2. Laboratorium to kierowane przez wysokiej klasy specjalistę inż. Kazimierza Ładyżyńskiego posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI.