• (22) 666 15 35 do 38

Historia MDBETON Początki

 • 15 luty 1989 – rozpoczęcie produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych.
 • 1989 – zakup dużego samochodu ciężarowego i rozpoczęcie usług transportowych.
 • 1991 – zakup nowego węzła betoniarskiego – rozpoczęcie produkcji betonu towarowego,
 • 1992  – rozszerzenie produkcji na drobnowymiarowe elementy drogowe.
 • 1992/93 – zakup  betonomieszarek i rozszerzenie oferty na dostawy betonu towarowego.
 • 1996 – zakup gruntów w celu rozbudowy firmy.
 • 1996 – rozpoczęcie I etapu inwestycji:
  • budowa bazy transportowej,
  • budowa węzła betoniarskiego,
  • budowa budynku biurowo-administracyjnego.

Rozwój

 • 2000/2001 – modernizacja firmy:
  • wymiana środków transportu
  • zwiększenie ilości środków transportu
  • zwiększenie zatrudnienia wraz z podniesieniem kwalifikacji kadr
  • komputeryzacja węzła betoniarskiego
 • 09.2003 – rozpoczęcie budowy hurtowni materiałów budowlanych
 • 2004 – rozszerzenie oferty o inne materiały budowlane i usługi
 • 2004 – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 wraz z Zakładową Kontrolą Produkcji
 • 2005 – rozpoczęcie budowy drugiego nowoczesnego węzła betoniarskiego
 • 2005 – zainstalowanie systemu GPS w samochodach ciężarowych firmy
 • 2005 – zakup samochodu ciężarowego z HDS
 • 2006 – wymiana naczep firmowych oraz zwiększenie taboru o dokupione wywrotki
 • 2006 – uruchomienie drugiego węzła betoniarskiego o wydajności 120m3
 • 2006 – rozpoczęcie wymiany ciągników samochodowych
 • 2007 – certyfikacja systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i ISO 9001
 • 2007 – zakup nowego taboru:
  • cementonaczepy – 2 sztuki
  • pompa do betonu 35m
 • 2008 – zakup nowoczesnych pompogruszek
 • 2008 – zakup terenów pod przyszłe inwestycje związane z rozwojem firmy