• (22) 666 15 35 do 38

Firma MD BETON istnieje od 1989 roku z siedzibą przy ul. Arkuszowej 155 w Warszawie. Zakład produkcyjny mieści się przy ul. Łęgi 1A przy drodze wylotowej na Poznań. Teren zakładu, budynki i urządzenia, tabor do transportu surowców oraz specjalistyczne środki transportu wyrobów gotowych – samochody ciężarowe, betonowozy, samochody ciężarowe z dźwigiem HDS i pompy do betonu są własnością firmy.

Oferujemy:

  • betony z dostawą na budowę
  • betonowozy, pompy do betonu
  • prefabrykaty betonowe drogowe: krawężniki, płyty, obrzeża itp.
  • prefabrykaty betonowe budowlane: bloczki, nadproża , stropy Teriva kręgi i pokrywy,
  • dostawy kruszyw drogowych i budowlanych
  • niwelacje terenu, wykopy itp.

MD Beton posiada doświadczenie w realizacji dostaw materiałów budowlanych dla dużych inwestycji, takich jak: TESCO, MAKRO, CARREFOUR, HIT, GEANT, WOLA PARK i inne; osiedli przy ul. Lazurowej, Górczewskiej, Al. Jerozolimskich itd. Służymy doradztwem oraz dostarczamy materiały na budowy domów jednorodzinnych w Warszawie i okolicach. Specjalizujemy się w produkcji prefabrykatów betonowych, głównie na potrzeby drogownictwa. Realizujemy zlecenia indywidualne wykonania elementów nietypowych. Klient może odebrać dostawę własnymi środkami transportu bądź specjalistycznym sprzętem transportowym naszej firmy. Dostarczamy również stabilizacje, kruszywa i tłucznie drogowe na budowy bezpośrednio z kopalni.

Myślą przewodnią naszego działania jest szeroko pojęty profesjonalizm w zaspokajaniu potrzeb naszych klientów wyrazem tego jest poniżej przedstawiona polityka jakości.

POLITYKA JAKOŚCI MD BETON

MD BETON jest firmą której strategia opiera się na następujących kierunkach działań:

  • definiowanie i zaspokajanie potrzeb klientów w jak najkrótszym czasie i na konkurencyjnych warunkach,
  • oferowanie, opracowywanie, produkcja betonu i prefabrykatów betonowych w oparciu o nowoczesne technologie i ponad 20 letnie doświadczenie

Osiągamy to  dzięki temu że:

MD BETON stawia na pełną satysfakcję swoich klientów.
Dzięki eliminacji niezgodności dbamy o jakość wyrobów.

Bardzo duży nacisk kładziemy na kwalifikacje naszej kadry.
Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.
Tylko rozwój i doskonalenie da dobrą pozycję na rynku.
Oferowane wyroby betonowe są najwyższej jakości.
Najnowsze technologie są stosowane w produkcji betonu i prefabrykatów.

Zobowiązujemy  się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą: PN-EN ISO 9001:2009

Jako Właściciel zobowiązuję się do osobistego nadzorowania działań mających wpływ na jakość naszych wyrobów i usług.
Marek Dąbrowski

W/w. polityka obowiązuje w W.T.H.M.B. Marek Dąbrowski  od 01.12.2009 r.

Swoją pracę wykonujemy szybko, dokładnie i zgodnie ze sztuką inżynierską. Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały posiadające aktualne dopuszczenia do produkcji i świadectwa jakości zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. Stosowane materiały podlegają ponadto dodatkowej wewnętrznej kontroli. Na bieżąco dbamy o jakość naszych produktów, poszerzamy ofertę dostosowując się do potrzeb rynku. Błyskawicznie reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów. Produkujemy mieszanki betonowe, zaprawy budowlane w szerokiej gamie klas i marek, zgodnie z wymaganiami odbiorców. W ofercie mamy betony towarowe w klasach od C8/10 do C50/60 dostępne w bieżącej produkcji. Produkujemy także betony do specjalnych zastosowań – odporne na wpływ środowisk o różnym stopniu agresywności chemicznej, o podwyższonej odporności na ścieranie, zatokowe, a także betony specjalnego przeznaczenia: hydrotechniczne, lekkie i inne, np. na pale, posadzki. W ofercie posiadamy zaprawy budowlane w różnych klasach wytrzymałości, o wydłużonym (do 36 godzin) czasie przydatności do użycia. Poprzez stosowanie dodatków i domieszek oraz zabiegi technologiczne, jak wydawanie ciepłych mieszanek oraz dostosowanie do potrzeb klienta i warunków pogodowych rodzaju cementu, a także uziarnienia mieszanki, możemy kształtować cechy użytkowe wyrobów i zapewniać optymalne warunki dowozu i wiązania (np. przez odsunięcie w czasie początku wiązania, czy przyspieszając twardnienie betonu). Dysponujemy pełną obsługą laboratoryjną firmy HYDROBUDOWA 1 Sp. z o.o. na czele z kierownikiem laboratorium Panem inż. Kazimierzem Ładyżyńskim, nieustannie poszerzamy asortyment naszych wyrobów testując nowe technologie, materiały i półprodukty. W procesie wdrażania produkcji, a przed skierowaniem ich do sprzedaży wszystkie nasze wyroby podlegają szerokiemu procesowi badań sprawdzających, dotyczy to również wykorzystywania nowych materiałów. Nie używamy materiałów, które nie posiadają odpowiednich dopuszczeń do stosowania, klauzul bezpieczeństwa i nie są przez nas sprawdzone laboratoryjnie. Bieżąca produkcja jest kontrolowana przez niezależne laboratoria badawczo-kontrolne. Na terenie Warszawy są to: HYDROBUDOWA 1 Sp. z o.o., BARG Laboratorium Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o.